Kamu Davaları

Kamu Davaları

Kamu Davaları

Kamu davası, en basit tabirle savcının talep olmaksızın başlattığı davalardır. Eski dilde devlet kovuşturması olarak bilinir. Devletin; toplumu veya devleti zarara uğratan suçluyu mahkeme karşısına getirip dava açması, yargılaması ve ceza vermesi gerekir ki toplumsal refah sağlanabilsin. İşte bu işleme kamu davası denilmektedir

Kamu Davasını Kim Açar?

Madde 173- Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Kanunlarda öngörülen istisnalar saklıdır.

Görüldüğü üzere kamu davasını açma görevi Cumhuriyet Savcılarına verilmiştir. TCK 173 uyarınca, kamu davaları cumhuriyet savcısı tarafından açılır.

Kamu davaları, zarara uğrayan kişinin talebi aranmaksızın açılır. Taraf zararının karşılanmasını istemese dahi, kamu davası savcı tarafından açılacaktır. Kamu davasının açılması mecburidir. Davanın açılmasının gerektiği hallerde, savcılık harekete geçmekle yükümlüdür.
Kamu Davası Hangi Durumlarda Açılır?
Savcının ceza davasını kendiliğinden (resen/re’sen) açması sistemi benimsenmiştir. Aynı şekilde, davayı sürdürmesi de zorunludur. Kamu davasından vazgeçilemez. Dava geri alınamaz. Dava süresince suçsuz olduğu kanısına varması durumunda da, beraatini talep edebilir. Ancak davayı kendiliğinden düşüremez.

Örneğin, bir alacak davası açtığınızda, davanızdan vazgeçip yargılamayı o anda bitirebilirsiniz. Ancak kamu davalarında bu mümkün olmamaktadır.

Kamu davasına örnek vermek gerekir ise; hız limitinin 90 olduğu bir yerde, 140 ile giden bir araba düşünelim. Bu hızda giderken bir yayaya çarptınız ve yaya aylarca komada kaldı. Şimdi bu durumda size açılabilecek 2 türlü davadan bahsedebiliriz.

Çarptığınız yayanın size açabileceği maddi ve manevi tazminatlar. (Ki bu özel hukuk alanına girmektedir.)
Devletin, hız kurallarına uymadığınız için size karşı başlatacağı kamu davası. (İşte bu konumuza örnek olmaktadır.)
Örnekten de anlaşılacağı üzere, kamu davası açılması için zarara uğrayan kişinin dava açmasına gerek yoktur. Bu iki dava birbirinden tamamen farklıdır. İlk örnekte davalarda uzlaşabilir veya vazgeçebilirsiniz. Ancak ikinci örnekte yani kamu davasında uzlaşma kesinlikle mümkün değildir.

Kamu malına zarar verdiğinizde, yaralamalı kavgaya karıştığınızda, ölüme sebebiyet verdiğinizde, yaralamalı trafik kazasına sebep olduğunuzda vs. hakkınızda kamu davası açılacaktır. Bu örneklerin çoğaltılması mümkün. Örneklerin ortak özelliği; ya devlete ya da toplumun tamamına karşı bir suç işleniyor olması.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA