İş Kazası Davaları

İşçi Tazminatları

İş Kazası Davaları

İş Kazası ve Unsurları Nedir?

29 Kasım 2021 Kategori İş Hukuku
İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanun’un “iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” başlıklı 13. maddesinde, hangi hal ve durumlarda meydana gelen kazanın iş kazası sayılacağı belirtilmiştir. İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır (İSGK md.3/g).

İş Kazası Nedir?
İş Kazasının Unsurları Nelerdir?
İş Kazasının Bildirilmesi Nasıl Olur?
İş Kazalarına İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme Hangisidir?

İş Kazası Nedir?

İş kazası; 5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinde sayılmıştır.

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

İşçinin 5510 sayılı Kanun bakımından iş kazasına uğradığının kabul edilmesi için, belli unsurların bulunması gerekmektedir. Bu şartlar;

Sigortalı olma,
Kazaya uğrama,
Kazanın 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerde meydana gelmesi,
Bedensel veya ruhsal zarara uğrama,
Kaza ile zarar arasında illiyet bağının bulunmasıdır.
Söz konusu bu şartların hepsinin birlikte bulunması gerekmektedir.

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA