İş Davaları

İşçi Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku Kapsamı

  • İşveren ve işçinin haklarını koruyan sözleşmelerin hazırlanmasında,
  • Sözleşmelerin revizyonunda,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücretleri
  • İşe iade davaları, haksız işten çıkarma davaları,
  • Yıllık ücretli izinler, doğum izinleri
  • İşçinin yaralanması ve iş görememezlik durumu
  • İşverenin kusursuz sorumluluğu
  • İşçi kusurları
  • Hizmet sözleşmelerinin haksız taleple feshi

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA