İhale Davaları

İhale Davaları

İhale Kanunu

İhale dokümanlarının kanunlara, mevzuata uygunluklarının incelenmesi, gerektiği takdirde şikayet ve itirazen şikayet yollarına gidilmesi, Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararlara karşı idari yargı yoluna gidilmesi, sözleşme sonrası hukuk uyuşmazlıkları konularında ekibimiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İhale kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Birim fiyat farklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ek imalatlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aşırı düşük teklif savunması hazırlanması,
 • Aşırı düşük tekliften kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hak edişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İhale hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü
 • İhale sözleşmesindeki şartnamelere, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurusunda bulunmak,
 • Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı iptal davası açmak,
 • Açılmış olan davalara müdahil olmak,
 • İhalelere katılmaktan men edilme kararlarına karşı dava açmak,
 • Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açmak,
 • İhale sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarını idari ve adli süreçte çözümlemek,
 • Yer teslimden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek,
 • Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemek,

Konuşmayı Başlat
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
HEMEN ARA